ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ(Ω/Ε) ΑΠ(Ω/Ε) Ε(Ω/Ε) Σ(Ω/Ε) ΦΕ      ΔΜ    
1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

 Υ  ΜΓΥ  3  1  0  4  10  6
2

ΦΥΣΙΚΗ Ι

 Υ  ΜΓΥ  2  2  2  6  10  6
3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι

 Υ  ΜΓΥ  2  2  0  4  8  5
4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 

 Υ  ΜΓΥ  2  0  2  4  8  5
5

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

 Υ  ΜΓΥ  2  2  0  4  8  5
6

ΣΧΕΔΙΟ

 Υ  ΜΓΥ  0  0  4  4  4  3
 

ΣΥΝΟΛΟ

   11  7  8  26  48  30

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ(Ω/Ε) ΑΠ(Ω/Ε) Ε(Ω/Ε) Σ(Ω/Ε) ΦΕ      ΔΜ    
1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ                     

 Υ  ΜΓΥ  2  2  0  4  8  6
2

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

 Υ  ΜΓΥ  2  2  2  6  10  7
3

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

 Υ  ΜΓΥ  2  2  2  6  10  7
4

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

 Υ  ΜΓΥ  1  2  0  3  5  3
5

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

 Υ  ΜΓΥ  3  3  0  6  12  7
 

ΣΥΝΟΛΟ

   10  11  4  25  45  30

 

 

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     Θ(Ω/Ε)    ΑΠ(Ω/Ε)   Ε(Ω/Ε)    Σ(Ω/Ε)   ΦΕ         ΔΜ     
1

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

 Υ  ΜΓΥ  2  2  0  4  8  6
2

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

 Υ  ΜΓΥ  2  2  2  6  10  6
3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 Υ  ΜΕΥ  2  2  0  4  8  6
4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ

 Υ  ΜΕΥ  2  2  0  4  8  5
5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 Υ  ΜΕΥ  3  1  2  6  12  7
 

ΣΥΝΟΛΟ

   11  9  4  24  46  30

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      Θ(Ω/Ε)     ΑΠ(Ω/Ε)    Ε(Ω/Ε)    Σ(Ω/Ε)    ΦΕ        ΔΜ       
1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

 Υ  ΜΕΥ  2  2  2  6  10  7
2

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 Υ  ΔΟΝΑ  2  0  0  2  6  4
3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

 Υ  ΜΕΥ  2  2  2  6  10  7
4

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 ΕΥ  ΜΕΥ  2  2  2  6   10  6
5

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 Υ  ΜΕΥ  2  2  0  4  8  6
 

ΣΥΝΟΛΟ

   10  8  6  24  44  30

 

 

ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      Θ(Ω/Ε)     ΑΠ(Ω/Ε)    Ε(Ω/Ε)    Σ(Ω/Ε)    ΦΕ        ΔΜ       
1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - 

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 Υ  ΜΕΥ  2  2  0  4  8  4
2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ -

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 Υ  ΜΕΥ  2  0  2  4  8  5
3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

 ΕΥ  ΜΕ  2  2  0  4  8  5
4

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 ΕΥ  ΜΕΥ  2  2  0  4  8  5
5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 Υ  ΜΕΥ  2  2  0  4  8  5

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

 ΕΥ  ΜΕ  2  2  2  6  10  6

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

6

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - 

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 ΕΥ  ΜΕ  2  1  3  6  10  6
 

ΣΥΝΟΛΟ

   12  9  5  26  50  30

 

 

ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      Θ(Ω/Ε)     ΑΠ(Ω/Ε)    Ε(Ω/Ε)    Σ(Ω/Ε)    ΦΕ        ΔΜ       
1

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

 ΕΥ  ΜΕ  2  2  0  4  8  5
2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & 

ΗΘΙΚΗ

 Υ  ΔΟΝΑ  2  0   0   2  6  4
3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΕΥ  ΜΕ   2  2   2  6  10  6
4

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

 Υ  ΜΕΥ   2  2   0  4  8  5

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

5

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 ΕΥ  ΜΕΥ  2  2  0  4  8  5
6

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ

 ΕΥ  ΜΕ  2  0  2  4  8  5

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

5

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝHΤΙΚΑ ΚΥΜΑTΑ,

ΔΙΑΔΟΣΗ, ΚΕΡΑΙΕΣ

 ΕΥ  ΜΕΥ  2  2  0  4  8  5
6

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ &

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 ΕΥ  ΜΕΥ  2  0  2  4  8  5
 

ΣΥΝΟΛΟ

   12  8  4  24  48  30

 

 

ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      Θ(Ω/Ε)     ΑΠ(Ω/Ε)    Ε(Ω/Ε)    Σ(Ω/Ε)    ΦΕ        ΔΜ       
1

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 Υ  ΜΕ  2  2  2  6  10  6
2

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 Υ  ΔΟΝΑ   2  0  0  2  6  3
3

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 Υ  ΜΓΥ   2  2  0  4  8  5
4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 Υ  ΔΟΝΑ  2  0  0  2  6  4
5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΤΗΣΕΩΣ

 Υ  ΜΕ   2  2  2  6  10  6

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

6

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 ΕΥ  ΜΕ  2  2  2  6  10  6

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

6

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ - ΡΑΝΤΑΡ

 ΕΥ  ΜΕ  2  2  2  6  10  6
 

ΣΥΝΟΛΟ

    12  8  6  26  50  30

 

 

Επεξηγήσεις κωδικών συμβόλων:
Υ=Υποχρεωτικό, ΕΥ=Επιλογής υποχρεωτικό
ΜΓΥ=Μάθημα γενικής υποδομής, ΜΕΥ=Μάθημα ειδικής υποδομής, ΜΕ=Μάθημα ειδικότητας
ΔΟΝΑ=Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών
Θ=Θεωρία, AΣ.Π.=Ασκήσεις Πρακτικής, Ε=Εργαστήριο, Σ=Σύνολο
ΦΕ=Φόρτος Εργασιών, ΔΜ=Διδακτικές Μονάδες