Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» εργαστήριο,

να εγγραφούν στο διαδικτυακό μάθημα στο  eclass.uoa.gr με κωδικό AERO140 μέχρι τις 15/10/2020.

Οι φοιτητές που είναι κατοχυρωμένοι να το δηλώσουν με e-mail τους ή μήνυμα στο σύστημα eclass, ώστε να μην τους συμπεριλάβω στο αυτόματο παρουσιολόγιο του συστήματος.

Όλες οι ανακοινώσεις και το υλικό των μαθημάτων θα δίνονται από εκεί στους εγγεγραμμένους, γι’ αυτό  να κοιτάτε τακτικά τις ανακοινώσεις.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη