Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ»  

να εγγραφούν άμεσα στο eclass.uoa.gr στο ηλεκτρονικό μάθημα με κωδικό AE2110.

Οι ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα (θεωρία και εργαστήριο) θα αναρτώνται στο eclass του μαθήματος.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας