Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΑ Ι» θεωρία & εργαστήριο

 να εγγραφούν άμεσα στο eclass.uoa.gr του μαθήματος.

 

Η διδάσκουσα

Σ. Σταυροπούλου