Σε υλοποίηση της ανακοίνωσης του Συμβουλίου Ένταξης σχετικά με την εξέταση
των μαθημάτων που δεν διδάσκονται το τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2020/21 
(με
απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης) για όσους το έχουν παρακολουθήσει σε
προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, διευκρινίζετε ότι θα δοθεί συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα ώστε να δηλωθούν τα μαθήματα αυτά.
Θα υπάρξει σχετική
ανακοίνωση.
 
Από την Γραμματεία