Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι μαθήματα:

Υπολογιστική Ρευστομηχανική (CORE202)

Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής (CORE203)

Ανθρώπινος Παράγοντας & Ασφάλεια Εργασίας (CORE204)

Συστήματα Αεροσκαφών (CORE207)

να εγγραφούν άμεσα (το αργότερο έως 12/1/21) στα αντίστοιχα μαθήματα στο eclass του ΕΚΠΑ για να ενημερωθούν

για τον τρόπο βαθμολόγησης του κάθε μαθήματος. Η ανακοίνωση αφορά μόνο όσους δεν έχουν εγγραφεί ήδη.

Η διδάσκουσα των μαθημάτων

Κ. Παπακωνσταντίνου