Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα :

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ

και δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο eclass.uoa.gr, θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα.

Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης των εν λόγω

μαθημάτων εν όψει της εξεταστικής Φεβρουαρίου.

 

Ο διδάσκων

Ι. Σταθαράς