Η εξέταση του εργαστήριου "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ" θα πραγματοποιηθεί 

την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12.30-14.00 μ.μ. διαδικτυακά.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης θα δοθούν σε ανακοίνωση του e-class.uoa.gr 

Την Πέμπτη 21/01/21 θα γίνει επανάληψη όλων των ασκήσεων.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη