Όσοι φοιτητές  οφείλουν το Εργαστήριο Στοιχειά Μηχανών από παλιότερα εξάμηνα  και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του,

θα πρέπει να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στο eclass.uoa.gr του εργαστηριού, και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που θα αναρτώνται σε αυτό.

Δικαίωμα  στην εξέταση του εργαστηριού θα  έχουν ΜΟΝΟ  οι φοιτητές που έχουν παρακολούθηση το εργαστήριο επιτυχώς τουλάχιστον

μια φορά παλιότερα και έχουν κοπεί στην τελική εξέταση .

 

Εκ του Εργαστηρίου

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ