Όσοι φοιτητές  οφείλουν το Εργαστήριο Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών από παλιότερα εξάμηνα  και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του,

θα πρέπει να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στο αντίστοιχο μάθημα του eclass.uoa.gr, και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που θα αναρτώνται σε αυτό.

Δικαίωμα  στην εξέταση του εργαστηριού θα  έχουν ΜΟΝΟ  οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο επιτυχώς τουλάχιστον μια φορά

παλιότερα και έχουν κοπεί στην τελική εξέταση.

 

Ο Διδάσκων

Α. Μπαλντούκας