Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν το μάθημα «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ»

και ενδιαφέρονται να εξετασθούν σε αυτό, θα πρέπει να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στο eclass.uoa.gr του μαθήματος και να

παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που θα αναρτώνται σε αυτό.

Τα αιτήματα για εγγραφή στο eclass θα γίνονται δεκτά μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2021.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας