ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΑΠΟ 26/01/2021 ΕΩΣ 08/02/2021

 

Με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης στη 36η Τακτική Συνεδρίαση στις 14ης  Ιανουαρίου 2021, αποφασίστηκε η εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2021 (εμβόλιμη εξεταστική).

 

Στην εμβόλιμη εξεταστική μπορούν να συμμετέχουν μόνο:

 

Φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο σπουδών μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου  και έχουν δηλώσει το μάθημα σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

 

Προσοχή

 

Η ολοκλήρωση της δήλωσης γίνεται με την Αποστολή της.

 

Δήλωση που έχει απλά επιλεγμένα μαθήματα δεν έχει ολοκληρωθεί

 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας αυτής καμία δήλωση μαθήματος δεν θα γίνει δεκτή.