Οι οδηγίες συμμετοχής στην εξέταση έχουν αναρτηθεί στο https://eclass.gunet.gr/modules/document/index.php?course=LABGU341

Ο καθηγητής Χ. Λαμπρόπουλος