Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι μαθήματα:

Μηχανική Ρευστών (CORE205)

Αεροπορική Νομοθεσία (CORE208)

να εγγραφούν άμεσα (το αργότερο έως και 31/1/21) στα αντίστοιχα μαθήματα στο eclass του ΕΚΠΑ για να ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης του κάθε μαθήματος.

Η ανακοίνωση αφορά μόνο όσους δεν έχουν εγγραφεί ήδη.

 

Η υπεύθυνη των μαθημάτων Κ. Παπακωνσταντίνο