Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξετασθούν τον Φεβρουάριο  2021 στα μαθήματα «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» (θεωρία)

 & «ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» θεωρία, πρέπει να έχουν εγγραφεί στο eclass του ΕΚΠΑ στα μαθήματα AERO115 &  AERO117

με τους  προσωπικούς κωδικούς τους (αν δεν το έχουν κάνει μέχρι την Πέμπτη 4/02/21.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά μέσα από το σύστημα eclass του ΕΚΠΑ και οι οδηγίες θα δοθούν μέσα από το σύστημα.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη