Οι οδηγίες για τους συμμετέχοντες στην εξέταση με τηλεδιάσκεψη του μαθήματος Ηλεκτρονικά Ι την 18 Φεβ 2021 έχουν αναρτηθεί στο

http://eclass.gunet.gr/modules/document/?course=LABGU270

Ο καθηγητής Χ. Λαμπρόπουλος