ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21, ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

9:00-10:00

 

 

 

 

 

10:00-11:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε)

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

 

11:00-12:00

 

 

 

 

 

12:00-13:00

 

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(2Ε)

 

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

18:00-19:00

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

 

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

 

 

19.00-20.00

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21, ΕΞΑΜΗΝΟ Ε΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

9:00-10:00

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

(2Ε)

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

 

10:00-11:00

 

 

 

 

11:00-12:00

 

 

 

 

 

12:00-13:00

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

 

 

14:00-15:00

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

 

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

 

19:00-20:00

 

 

 

 

 

                                            

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21, ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

9:00-10:00

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

 

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)   

 

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Ε)

 

ΤΖΙΦΗΣ

10:00-11:00

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

 

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

 

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

11:00-12:00

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ)   

 

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Ε)

 

ΤΖΙΦΗΣ

12:00-13:00

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

 

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

13:00-14:00

 

 

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-17:00

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)   

 

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Θ)

 

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(1Θ +1AΠ)

 

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

 

17:00-18:00

 

 

18:00-19:00

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

(1Θ+1AΠ)

 

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

(1Θ +1AΠ)

 

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

19:00-20:00

 

 

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21, ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ’

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

9:00-10:00

 

 

 

 

 

10:00-11:00

 

 

 

 

 

11:00-12:00

 

 

 

 

 

12:00-13:00

 

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ

(3Θ+1ΑΠ)

 

ΜΠΙΘΑΣ

 

 

16:00-17:00

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 (2Ε)

 

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

17:00-18:00

 

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

19:00-20:00