ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

    Οι σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για πρακτική άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο 2014-15  από 11.03.2015 μέχρι και 18.03.2015 τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της  Γραμματείας.

Η αίτηση βρίσκεται στην Γραμματεία του τμήματος.

   Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση πραγματοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την αίτηση και βεβαίωση της εταιρείας ότι σας αποδέχεται.

 

 

 

 

                                                                                       Η Γραμματέας του τμήματος

 

 

 

                                                                                                   Σοφία Πράπα