Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα Μηχανική Ρευστών (εργαστήριο) να εγγραφούν άμεσα (το αργότερο έως και την Παρασκευή 5/3/21)

στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass του ΕΚΠΑ (CORE206).

 

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Κ. Παπακωνσταντίνου