Όσοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 2021 το μάθημα «ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

θεωρία ή εργαστήριο ή και τα δύο, παρακαλούνται να εγγραφούν στο eclass του ΕΚΠΑ στα αντίστοιχα μαθήματα AERO116,

AERO136 μέχρι τις 14/03/21.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Αν είχατε εγγραφεί πριν τις  25/2/2021 το σύστημα σας έχει διαγράψει οπότε πρέπει να εγγραφείτε ξανά.

Οι ανακοινώσεις για τα μαθήματα θα αναρτώνται μόνο στο eclass.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη