Όσοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 2021 το εργαστήριο «ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»,

παρακαλούνται να εγγραφούν στο eclass του ΕΚΠΑ στο αντίστοιχο μάθημα AERO118 μέχρι τις 14/03/21.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Αν είχατε εγγραφεί πριν τις  29/1/2021 το σύστημα σας έχει διαγράψει οπότε πρέπει να εγγραφείτε ξανά.

Οι ανακοινώσεις για τα μαθήματα θα αναρτώνται μόνο στο eclass.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη