Όσοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 2021 το εργαστήριο «ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ»,

παρακαλούνται να εγγραφούν στο eclass του ΕΚΠΑ στο αντίστοιχο μάθημα AERO149 μέχρι τις 12/03/21.

Στη συνέχεια θα αναρτηθούν οδηγίες για το εργαστήριο και σημειώσεις με ασκήσεις.

 

Ο διδάσκων

Α. Τζιφής