Όσοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 2021 το εργαστήριο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι»,

παρακαλούνται να στείλουν στο email μου (dloukadaki@uoa.gr) τα ονόματα τους.

Στη συνέχεια θα δοθούν οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου.

 

Η διδάσκουσα

Δ. Λουκαδάκη