Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ»,

να εγγραφούν άμεσα  στο eclass.uoa.gr στο ηλεκτρονικό μάθημα με κωδικό AE4130T.

Οι εγγραφές θα γίνουν δεκτές μέχρι τις 12/03/21.

Οι ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα θα αναρτώνται στο eclass του μαθήματος.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας