Καλούνται όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

θεωρία το εαρινό εξάμηνο 2020-21, να εγγραφούν  στο eclass.uoa.gr στο συγκεκριμένο μάθημα .

 

Ο διδάσκων

Α. Μπαλντούκας