Καλούνται όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» εργαστήριο

το εαρινό εξάμηνο 2020-21, να εγγραφούν  στο eclass.uoa.gr στο συγκεκριμένο μάθημα .

 

Ο διδάσκων

Α. Μπαλντούκας