Τις τελευταίες μέρες το email του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών  ΤΕ, aero@teiste.gr,

παρουσιάζει προβλήματα και δεν μπορούμε να δούμε τα emails.

Παρακαλούμε μέχρι να λυθεί το πρόβλημα ή να δημιουργηθεί νέο email για την Γραμματεία να χρησιμοποιείτε το email akoutrouli@uoa.gr

 

Από την Γραμματεία