ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

 

 

Οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει το εαρινό εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους και για τα οποία δεν έχουν πάρει συγγράμματα σε προηγούμενα εξάμηνα.

 

 Σας ενημερώνουμε:

α) Για τα παρακάτω μαθήματα του αναμορφωμένου προγράμματος σπουδών που προέρχονται από σύμπτυξη μαθημάτων του προηγούμενου προγράμματος σπουδών θα δηλώσετε συγγράμματα σύμφωνα με τα μαθήματα που αναφέρονται στον Εύδοξο ως εξής:

 

Μαθήματα  Αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών

Μαθήματα στον Εύδοξο

Ηλεκτρονικά Ισχύος και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα & Συστήματα Επικοινωνίας Α/φων

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ή Συστήματα Επικ/νιων και Ναυτιλίας Α/φων

Μηχανική Πτήσεων

Μηχανική Πτήσεων

 

β) Για τα παρακάτω μαθήματα που ήταν σε χειμερινό εξάμηνο στο προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών και μετακινήθηκαν σε εαρινό εξάμηνο στο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών θα δηλώσετε συγγράμματα σύμφωνα με τα μαθήματα που αναφέρονται στον Εύδοξο ως εξής:

 

Μαθήματα  Αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών

Μαθήματα στον Εύδοξο

Μηχανική Ι

Μηχανική

Οικονομοτεχνική Ανάλυση

Οικονομοτεχνική Ανάλυση

Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική

Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

 Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξενινήσει την Τρίτη 17

 Μαρτίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Μαϊου 2015.

 

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξενινήσουν την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος