Το εργαστήριο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 θα συνεχιστεί όταν επιτραπεί η δια ζώσης διδασκαλία.

Αν αυτό γίνει και στο εαρινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο.

 

Εκ του εργαστηρίου