Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι" θα το δηλώσουν όταν ανοίξουν οι δηλώσεις μαθημάτων.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου.

 

Η διδάσκουσα

Δ. Λουκαδάκη