Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι" να εγγραφούν στο μάθημα

στο eclass.uoa (κωδικός AERO 153).

Οι ανακοινώσεις για το εργαστήριο θα αναρτώνται εκεί.

Εκ του εργαστηρίου