Καλούνται οι φοιτητές που έχουν περιλάβει στην δήλωση μαθημάτων  του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 του προγράμματος σπουδών πρώην Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών το εργαστήριο Ηλεκτρονικά ΙΙ  σε εξέταση με τον παρακάτω τρόπο:

 

Θα εξετασθούν στην διεξαγωγή του βήματος 4 της εργασίας που ευρίσκεται στον σύνδεσμο https://eclass.gunet.gr/modules/document/index.php?course=LABGU341&openDir=/5fd2258aQTNi

 

Ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας του εργαστηρίου μεταβάλλεται σε σχέση με αυτόν που περιγράφεται στην εκφώνηση της εργασίας που βρίσκεται στον παραπάνω σύνδεσμο ως εξής:

 

Βαθμός εργαστηρίου = (άθροισμα βαθμών των βημάτων 1,2,3, δηλ. βαθμός στην θεωρητικής εργασίας που έχουν παραδώσει) + βαθμός βήματος 4

 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές που έκαναν και παρέδωσαν τις εργαστηριακές ασκήσεις 15 και 16 για τα εργαστήρια που έγιναν τις ημέρες Πέμπτη 22 Οκτ 2020, Παρασκευή 23 Οκτ 2020, Πέμπτη 29 Οκτ 2020 και Παρασκευή 30 Οκτ 2020 θα έχουν επιπλέον βαθμό το (2/6)*[βαθμός εργαστηριακής άσκησης 15 + βαθμός εργαστηριακής άσκησης 16] 

 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα διεξάγουν το βήμα 4 της εργασίας σε ομάδες των 9 ατόμων και θα έχουν στην διάθεσή τους 2.5 ώρες. Θα συγκροτούνται δύο τμήματα ανά ημέρα:

 

Δευτέρα 31/5/2021

Τρίτη 1/6/2021

Τετάρτη 2/6/2021

Πέμπτη 3/6/2021

Παρασκευή 4/6/2021

Τρίτη

8/6 /2021 

09:00-11:30

09:00-11:30

09:00-11:30

09:00-11:30

09:00-11:30

09:00-11:30

12:00-14:30

12:00-14:30

12:00-14:30

12:00-14:30

12:00-14:30

12:00-14:30

 

Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης για αρνητικό self-test σε covid 19 και η χρήση μάσκας κατά την εξέταση.

 

Για την κατάταξη σε τμήματα και για την χορήγηση δωρεάν self-test απαιτείται η δήλωσή σας. Έχουμε δημιουργήσει στο   https://eclass.gunet.gr/modules/work/?course=LABGU341 12 εργασίες που αντιστοιχούν στα τμήματα και στις οποίες πρέπει να στείλετε την απάντησή σας (Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ) μέχρι 28/05/2021 15:00. Πρέπει να είσαστε γραμμένοι στο eclass του μαθήματος για να έχετε πρόσβαση

 

Οι διδάσκοντες

 

Δ. Λουκαδάκη και Χ. Λαμπρόπουλος