Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Μετά την συνταξιοδότηση του μέλους ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος, κας Βικτωρίας Σγαρδώνη και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης,  στην 44η Έκτακτη συνεδρίασή του στις 24/5/2021, τα μαθήματα της κας Βικτωρίας Σγαρδώνη, Ψηφιακά Συστήματα (Θ), Ψηφιακά Συστήματα (Ε) του 4ου εξαμήνου και Αισθητήρες και Όργανα Αεροσκαφών (Θ), Αισθητήρες και Όργανα Αεροσκαφών (Ε) του 6ου εξαμήνου, ανατίθενται στον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου, αναπληρωτή καθηγητή του Γενικού Τμήματος.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα παραπάνω μαθήματα να εγγραφούν στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  (eClass) και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του κ. Παπάζογλου.

 

 Από τη Γραμματεία