Οι φοιτητές που θα εξεταστούν σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι μαθήματα:

1.    Αεροπορική Νομοθεσία

 

2.   Υπολογιστική Ρευστομηχανική

 

3.   Συστήματα Αεροσκαφών

 

4.   Μηχανική Ρευστών (Θ)

 

5.   Μηχανική Ρευστών (Ε)

 

6.   Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής

 

7.   Ανθρώπινος Παράγοντας και Ασφάλεια Εργασίας

και δεν έχουν εγγραφεί ακόμα στο https://eclass.uoa.gr/ των μαθημάτων, καλούνται να εγγραφούν άμεσα (έως και 10/6/2021), για να ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων στο παρόν εαρινό εξάμηνο.

Τα μαθήματα είναι κλειστά και απαιτείται εγγραφή.

Έχουν διαγραφεί όλες οι παλαιότερες εγγραφές στα μαθήματα εκτός από αυτές που έγιναν από 01-03-2021 και έπειτα.

Επομένως φοιτήτριες/φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων που έχουν δηλώσει εκ νέου τα μαθήματα πρέπει να επανεγγραφούν σε αυτά.

 

Η υπεύθυνη των μαθημάτων

Κ.Παπακωνσταντίνου