ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10/06/2021

 

Συμπληρωματικά μπορείτε να δηλώσετε το μάθημα του εαρινού εξαμήνου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΩΡΙΑ

το οποίο όμως διδάχθηκε το χειμερινό εξάμηνο 2020/21

 

Με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα μαθήματα της εμβόλιμης όπως αναφέρονται παρακάτω.

 

Στην εμβόλιμη εξεταστική μπορούν να συμμετέχουν μόνο:

 

Φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο σπουδών μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου  και έχουν δηλώσει το μάθημα σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

 

Προσοχή

 

Η ολοκλήρωση της δήλωσης γίνεται με την Αποστολή της.

 

Δήλωση που έχει απλά επιλεγμένα μαθήματα δεν έχει ολοκληρωθεί

 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας αυτής καμία δήλωση μαθήματος δεν θα γίνει δεκτή.

 

 

 

                 ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ