Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν το μάθημα «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ» να και ενδιαφέρονται να εξετασθούν σε αυτό,

θα πρέπει να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στο  eclass.uoa.gr του μαθήματος (με διδάσκοντα τον Πέτρο Μπίθα) και να παρακολουθούν τις

ανακοινώσεις που θα αναρτώνται σε αυτό.

Τα αιτήματα για εγγραφή στο eclass θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας