Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass του κάθε μαθήματος

μέχρι τις 23/10/21 και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διδασκόντων .