ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ πατήστε εδώ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ edupass πατήστε εδώ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΟΠΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ πατήστε εδώ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδ. έτος 2021-22 πατήστε εδώ.