Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" θεωρία ή εργαστήριο, 

να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη μαθήματος κ. ΞΑΡΧΑ στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Η υπεύθυνη μαθήματος

Λ. ΞΑΡΧΑ