Αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία των τμημάτων του ΕΚΠΑ στο Συγκρότημα Ευρίπου

για την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου & Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.

Η κατάσταση θα επανεξετασθεί την Τρίτη σχετικά με την περαιτέρω λειτουργία του Συγκροτήματος.

 

Από την Γραμματεία