Η εξέταση του μαθήματων των Αγγλικών και στην εμβόλιμη εξεταστική θα γίνει μέσω εργασίας.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα συμμετέχουν , να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα Kα Ξαρχά , στο κάτωθι email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.