1.      Μηχανική Ρευστών (Εργαστήριο)

Οι φοιτητές που οφείλουν ή θα δηλώσουν για πρώτη φορά το μάθημα «Μηχανική Ρευστών (Εργαστήριο)» πρέπει να εγγραφούν άμεσα (έως και 27/2/2022) στο https://eclass.uoa.gr/courses/CORE206/

Στην αίτηση εγγραφής θα πρέπει να αναφέρεται εάν είναι κατοχυρωμένοι ή όχι.

2.      Μηχανική Ρευστών (Θεωρία)

Οι φοιτητές που οφείλουν ή θα δηλώσουν για πρώτη φορά το μάθημα «Μηχανική Ρευστών (Θεωρία)» πρέπει να εγγραφούν άμεσα (έως και 27/2/2022) στο https://eclass.uoa.gr/courses/CORE205/

Στην αίτηση εγγραφής θα πρέπει να αναφέρεται εάν δεν το έχουν διδαχθεί ή επιθυμούν να το διδαχθούν ξανά.

3.      Αεροπορική Νομοθεσία

Οι φοιτητές που οφείλουν ή θα δηλώσουν για πρώτη φορά το μάθημα «Αεροπορική Νομοθεσία» πρέπει να εγγραφούν άμεσα (έως και 27/2/2022) στο https://eclass.uoa.gr/courses/CORE208/

Στην αίτηση εγγραφής θα πρέπει να αναφέρεται εάν δεν το έχουν διδαχθεί ή επιθυμούν να το διδαχθούν ξανά.

 

 

Η διδάσκoυσα

Κ. Παπακωνσταντίνου