ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών που δεν έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015 ή θέλουν να τροποποιήσουν την αρχική τους δήλωση μπορούν να το πραγματοποιήσουν

 

από Δευτέρα 30/3/2015 έως Κυριακή 5/4/2015

 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Για να κάνετε τη δήλωση μαθημάτων πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα αναφερόμενα στις παρακάτω ανακοινώσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

Α) Επικαιροποίηση μεταβατικών ρυθμίσεων εφαρμογής Νέου Προγράμματος Σπουδών – Κανόνες υπολογισμού πλήρων μαθημάτων, ημερομηνία ανάρτησης 6/3/2015

Β) Δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-15, ημερομηνία ανάρτησης 1/3/2015

 

Οι σπουδαστές που έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων να ελέγξουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει με βάση τα αναφερόμενα στην επικαιροποίηση μεταβατικών ρυθμίσεων εφαρμογής Νέου Προγράμματος Σπουδών – Κανόνες υπολογισμού πλήρων μαθημάτων, ημερομηνία ανάρτησης 6/3/2015.

 

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Προγραμματισμός Η/Υ πρέπει να καταθέσουν ενυπόγραφη  δήλωση στην Γραμματεία του Τμήματος.

 

 

                                                                                

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος