ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22, ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

9:00-10:00

 

 

 

 

 

10:00-11:00

 

 

 

 

 

11:00-12:00

 

 

 

 

12:00-13:00

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(Θ)

 

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

Β 101

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Θ)

 

ΖΙΑΝΝΗ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (Ε)

 

ΖΙΑΝΝΗ

 

13:00-14:00

 

 

14:00-15:00

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(Ε)

 

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

Β 101

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(Θ)

 

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

Β 101

 

15:00-16:00

 

 

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

 

19.00-20.00

 

 

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22, ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

9:00-10:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(Ε)

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

 

10:00-11:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(Θ)

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

 

11:00-12:00

 

 

 

 

12:00-13:00

 

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

 

19.00-20.00

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22, ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

9:00-10:00

 

 

 

 

 

10:00-11:00

 

 

 

11:00-12:00

 

 

12:00-13:00

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (Θ)

ΜΠΙΘΑΣ

15:00-16:00

 

 

 

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

 

19:00-20:00