Αναρτήθηκαν στο

https://eclass.gunet.gr/modules/work/?course=LABGU341

και στο

https://eclass.gunet.gr/modules/work/?course=LABGU270

Εργασίες για τα Ηλεκτρονικά ΙΙ και Ηλεκτρονικά Ι.

Η βαθμολόγηση θα γίνει με την παράδοση των εργασιών μέχρι 22/06 και δεν θα διεξαχθεί γραπτή εξέταση

Χ. Λαμπρόπουλος