Η εξέταση των μαθημάτων ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ θεωρία & εργαστήριο και ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/Φ θεωρία & εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με εργασίες.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξετασθούν στα παραπάνω μαθήματα να επικοινωνήσουν με την κ. ΞΑΡΧΑ στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..