ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΤΑ MAΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015,

ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΜΕΡΕΣ: ΠΕΜΠΤΗ, 07 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 08

ΜΑΪΟΥ 2015, ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

 

 

                                                                     Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 

 

 

                                                               Α. ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ