Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία του Συγκροτήματος ΕΚΠΑ την Τρίτη 15/11/22, Τετάρτη 16/11/22 &

Πέμπτη 17/11/22 λόγω εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου.

Εκ της Γραμματείας