ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ II

 

 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΜΕΡΕΣ:

 ΤΡΙΤΗ 12/05/2015, ΤΕΤΑΡΤΗ 13/05/2015, ΤΡΙΤΗ 19/05/2015, ΤΕΤΑΡΤΗ 20/05/2015

ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.

 

 

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

 

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΖΙΑΝΝΗ