Προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών  από Α. Μπαλντούκα, Μάιος 2015

 

 

·         Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή μοντέλου από ανακυκλώσιμα υλικά για τη μέτρηση της δύναμης άντωσης σε αεροτομή.

·         Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή μοντέλου από ανακυκλώσιμα υλικά για τη μέτρηση της δύναμης άντωσης κατακόρυφα περιστρεφόμενης έλικας.

·         Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή μοντέλου από ανακυκλώσιμα υλικά για τη μέτρηση στροφών με φυγοκεντρικά αποκλίνουσες μάζες.

·         Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή μοντέλου από ανακυκλώσιμα υλικά για τη μέτρηση της οπισθέλκουσας σε αεροτομή.

·         Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή μοντέλου από ανακυκλώσιμα υλικά για τη μέτρηση της αντίστασης που εμφανίζουν διατομές που προσβάλλονται από ρεύμα αέρα.

·         Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης πόρων ενός οργανισμού, με τη χρήση λογισμικού ελεύθερα διαθέσιμου στο διαδίκτυο.

·         Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ενός οργανισμού, με τη χρήση λογισμικού ελεύθερα διαθέσιμου στο διαδίκτυο.

 

Όποιοι φοιτητές ενδιαφέρονται για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε ένα από τα πιο πάνω πεδία, μπορούν να στείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο abald@teihal.gr για να  λάβουν περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες για την εκπόνηση της πτυχιακής.